Szülői tájékoztató a KOFA-3 kérdőíves eljáráshoz

2023.09.01.

A harmadik életévüket betöltött gyerekek nyelvfejlődési szűrésének javasolt módszere a
Kommunikatív Fejlődési Adattár-3 (KOFA-3) kédőíves eljárás.

A KOFA-3 a szülő által kitöltendő kérdőíves eljárás, a gyerekek nyelvi fejlettségéről tehát a szüleik írásos beszámolóján keresztül szerzünk információt az elsődleges szűrés során.

A teszt két oldalon át tartalmaz kérdéseket a szűrésben részt vevő gyerek nyelvi fejlettségére vonatkozóan.

A KOFA-3 felépítése, 5 részre tagolódik:

  • Szókincs
  • Mondatok
  • Nyelvhasználat
  • Példamondatok
  • Kis hibák

A Szókincs rész egy 124 elemű szólistát tartalmaz, amelyben a szülő bejelöli a gyermeke által használt, kimondott szavakat. E rész végén a szülő választ ad arra a kérdésre is, hogy szokott-e már a gyereke több szóból álló közléseket használni. Nemleges válasz esetén a kérdőív további részeit nem kell kitölteni.

A Mondatok részben a szülő mondatpárok tagjai közül kell, hogy kiválassza a gyermeke beszédére leginkább jellemző, arra leginkább hasonlító változatot pl. Vauvau inni / A kutya iszik.

A Nyelvhasználat részben a gyerekek szóbeli kommunikációjára, általános megértésére irányuló eldöntendő kérdésekre ad választ (igen vagy nem) a szülő. A Példamondatok részben a gyerek által mostanában mondott három leghosszabb mondat szó szerinti lejegyzését kérjük a szülőtől.

A Kis hibák részben arra irányul a kérdés, hogy alkalmazza-e a gyermek a hároméves korban már jellemző ragozási szabályokat.

Kedves Szülők!

Kérjük, hogy a fent említett módon, a lehető legreálisabban töltsék ki a gyermekük nyelvi fejlettségére vonatkozó kérdőívet!

A logopédus a kiértékelést követően visszajelzést ad gyermekük nyelvi- és beszéd fejlettségére vonatkozóan: amennyiben megfelel az életkori szintjének, írásban közli, amennyiben nyelvfejlődésbeli késést tapasztal, szóban keresi fel Önöket, és tájékoztatást ad a fejlesztés módjáról, helyszínéről, és időpontot egyeztet Önökkel.

Amennyiben csak 1-2 terület kisebb mértékű elmaradása tapasztalható a kérdőívek kiértékelése kapcsán, szülői tanácsadásban részesül, melyen segítséget nyújtunk abban, hogy az otthoni tevékenységek közben mire kell figyelmet fordítani, és hogyan fejlesztheti gyermeke beszédét.